حقوق تجارت جلد چهارم ستوده تهرانی

900,000 ریال

2 عدد در انبار

برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

  • پرداخت امن
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • مشاوره رایگان
  • خرید آسان
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫

‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

‏سرشناسه :‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫ س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۸۶ – ‏
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری.‬
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ وی‍راس‍ت‌ ۴].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دادگ‍س‍ت‍ر‬‏‫، ۱۳۸۲ ‏-‏ ۱۳۸۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ج.‬‬‬‏‫: ج‍دول‌.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬‬‬‬‏‫‬‭‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۸ :‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‬‏‫‬‭‭‫ ‏: ‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-X‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ‬(ج.۱، چاپ یازدهم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‫‫: ج.۱، چاپ دوازدهم‬‬‏‫‬‫ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ : ‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۱، چاپ پانزدهم‬)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‬ج. ‫۱‬، چاپ شانزدهم‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال ( ج.۱ ، چاپ هفدهم )‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج .۱،چاپ هیجدهم)‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ نوزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ( ج. ۱، چاپ بیستم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و دوم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و چهارم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫‬‏۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی‌ام) ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و سوم)‬ ؛ ‏‫ج‌. ۲‬‬:‏ ‫‬‭ ‏‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۸‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۲ ، چاپ هفتم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫دوره‬، چاپ هشتم‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۶ :‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‬‬‏‫:‏‫ ج.۲، چاپ هشتم‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۶‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۲، چاپ دهم‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲ : ‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۲، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوازدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ پانزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ شانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ هفدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ریال‬ (ج. ۲، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ريال (ج.۲، چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫ج‌.۳‬‬‏‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۱ :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال ‫(ج.۳، چاپ نهم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‏‫:‏ ج.۳، چاپ دهم‬: ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‬ (‏‫ج.۳، چاپ دوازدهم‬‬)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هفدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫ج.۴، چاپ هفتم‬‬ ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۱-۹ : ‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۴، چاپ هشتم) ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ دهم) ‬‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ یازدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ سیزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ چهاردهم)‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ پانزدهم )‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نوزدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‎Hassan Sotoudeh Tehrani. Droit commercial.‎‬‏‬
‏يادداشت : تحقیق و تعلیق جلد دوم توسط علی سیداحمد‌سجادی انجام شده است.
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ سیزدهم تا پانزدهم ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ دوازدهم: تابستان ۱۳۸۶).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ شانزدهم تا نوزدهم: ۱۳۸۷) .
‏يادداشت : ج .۱ ( چاپ بیستم : ۱۳۸۸) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ بیست و یکم تا بیست و چهارم: ۱۳۸۸).‮‬‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: ۱۳۸۹) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ بیست و هشتم و سی‌ام : ۱۳۹۰) (فیپا) .
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سی و یکم تا سی و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ هفتم: تابستان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۸۶) (فیپا).‮‬‮‬‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۶).‮‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ شانزدهم: زمستان ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ نوزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا)
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ بیست و یکم تا بیست و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ بیست و چهارم: ۱۳۹۲) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ دهم و یازدهم: ۱۳۸۶)
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ دوازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .‮‬‬
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۹). (فیپا).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ پانزدهم : ۱۳۸۸) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۱) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ هشتم: ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۴ (چاپ نهم: ۱۳۸۷) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ دهم و پانزدهم: ۱۳۸۸).‮‬‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۸) (فیپا).‬
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۴ (چاپ سیزدهم و چهاردهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ پانزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ هفدهم تا نوزدهم: ۱۳۹۱) (فیپا).

 

‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ت‍ج‍ار، ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ات‍ر ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌.- ج‌. ۲. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌، ش‍رک‍ت‌ با م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍ح‍دود….- ج‌. ۳. اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌: ب‍رات‌، چ‍ک‌، س‍ف‍ت‍ه‌، ق‍ب‍ض‌ ان‍ب‍ار، اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ب‍ورس‌.- ج‌. ۴. ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌.
‏موضوع : حقوق تجارت — ایران
‏موضوع : قانون تجارت
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏شناسه افزوده : سیداحمدسجادی، علی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭‬‭KMH۹۲۰‏‫‬‮‭‬‭/س۲ح۷ ۱۳۸۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۴۶/۵۵۰۷‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۸۱-۴۶۱۴۹‬‬

 

وزن 414 گرم
نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق تجارت جلد چهارم ستوده تهرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫
حقوق تجارت جلد چهارم ستوده تهرانی

900,000 ریال

2 عدد در انبار