سبد خرید

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

0 out of 5

A Miscellany of Law texts

650,000 ریال
A Miscellany of Law texts and other materials: for law students/ G. Eftekhar
0 out of 5

اعمال حقوقی قرارداد ایقاع / ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌

700,000 ریال
دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی، قرارداد - ایقاع/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌
0 out of 5

ترمینولوژی حقوق: حاوی اصطلاحات رشته‌های حقوق/ جعفری‌لنگرودی

1,600,000 ریال
ترمینولوژی حقوق: حاوی اصطلاحات رشته‌های حقوق…/تالیف محمدجعفر جعفری‌لنگرودی سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۳۰۲ – ‏ ‏عنوان و نام پديدآور : ترمینولوژی حقوق: حاوی اصطلاحات رشته‌های حقوق…/تالیف محمدجعفر جعفری‌لنگرودی. ‏وضعيتبیشتر بخوانید
0 out of 5

ح‍ق‍وق‌ ام‍وال‌/ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌‌ل‍ن‍گ‍رودی‌

240,000 ریال
ح‍ق‍وق‌ ام‍وال‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌‌ل‍ن‍گ‍رودی‌
0 out of 5

حقوق مدنی خانواده جلد 1 / ناصر کاتوزیان

700,000 ریال
دوره حقوق مدنی خانواده/ تالیف ناصر کاتوزیان.
0 out of 5

حقوق مدنی خانواده جلد 2 /دکترکاتوزیان

450,000 ریال
دوره حقوق مدنی خانواده/ تالیف ناصر کاتوزیان
0 out of 5

درس هایی از عقود معین جلد 2 /کاتوزیان

480,000 ریال
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی/ ناصر کاتوزیان.
0 out of 5

درس‍ه‍ای‍ی‌ از ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ جلد 1 / ک‍ات‍وزی‍ان‌

580,000 ریال
دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: درس‍ه‍ای‍ی‌ از ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌.
0 out of 5

دوره حقوق مدنی عقودمعین جلدچهارم (عقود اذنی-وثیقه های دین)

850,000 ریال
دوره حقوق مدنی عقودمعین جلدچهارم دوره حقوق مدنی عقودمعین جلداول دوره حقوق مدنی عقودمعین جلددوم دوره حقوق مدنی عقودمعین جلد سوم
0 out of 5

عقود معین جلد 1 معاملات معوض عقود تملیکی(کاتوزیان)

1,350,000 ریال
دوره حقوق مدنی عقودمعین جلداول دوره حقوق مدنی عقودمعین جلددوم دوره حقوق مدنی عقودمعین جلد سوم دوره حقوق مدنی عقودمعین جلدچهارم
0 out of 5

ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ جلد 3 / ناصر ک‍ات‍وزی‍ان‌

750,000 ریال
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌.
0 out of 5

ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن جلد دوم مشارکت ها صلح ‌/ ک‍ات‍وزی‍ان‌

650,000 ریال
دوره حقوق مدنی عقود معین جلد دوم (مشارکتها،صلح)
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.