‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

ویژگی های کتاب:

  برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

  • پرداخت امن
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • مشاوره رایگان
  • خرید آسان
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

  ‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری.‬

  ‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

  ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری

   

  ‏سرشناسه

  :‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

  س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۸۶ – ‏

  ‏عنوان قراردادی

  :

  ایران . قوانین و احکام

  ‏عنوان و نام پديدآور

  :

  ‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍ت‍وده‌‌ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫؛ تحقیق و تعلیق محسن صفری.‬

  ‏وضعيت ويراست

  :

  ‏‫[ وی‍راس‍ت‌ ۴].‬

  ‏مشخصات نشر

  :

  ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دادگ‍س‍ت‍ر‬‏‫، ۱۳۸۲ ‏-‏ ۱۳۸۶.‬‬

  ‏مشخصات ظاهری

  :

  ‏‫۴ج.‬‬‬‏‫: ج‍دول‌.‬

  ‏شابک

  :

  ‏‫دوره‌‬‬‬‬‏‫‬‭‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۸ :‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج‌.۱‬‬‏‫‬‭‭‫ ‏: ‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-X‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال ‬(ج.۱، چاپ یازدهم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‬‏‫‫: ج.۱، چاپ دوازدهم‬‬‏‫‬‫ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ : ‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۱، چاپ پانزدهم‬)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‬ج. ‫۱‬، چاپ شانزدهم‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۸-۹ :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال ( ج.۱ ، چاپ هفدهم )‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج .۱،چاپ هیجدهم)‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ نوزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ( ج. ۱، چاپ بیستم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و دوم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و چهارم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال(ج.۱ ، چاپ بیست و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫‬‏۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی‌ام) ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سی و سوم)‬ ؛ ‏‫ج‌. ۲‬‬:‏ ‫‬‭ ‏‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۸‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ‬‏‫(ج.۲ ، چاپ هفتم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫دوره‬، چاپ هشتم‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۲-۶ :‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال ‬‬‬‬‬‏‫:‏‫ ج.۲، چاپ هشتم‬‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۸۹-۶‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫ج.۲، چاپ دهم‬‬‬‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲ : ‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۲، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوازدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ پانزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ شانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۲ ، چاپ هفدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ریال‬ (ج. ۲، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ريال (ج.۲، چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۸۵۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫ج‌.۳‬‬‏‫‫‬‭‎۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۱ :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال ‫(ج.۳، چاپ نهم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال ‬‬‏‫:‏ ج.۳، چاپ دهم‬: ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۰-۲‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‬ (‏‫ج.۳، چاپ دوازدهم‬‬)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳ ، چاپ شانزدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ هفدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫ج.۴، چاپ هفتم‬‬ ‏‫‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۶۳۵۲-۹۱-۹ : ‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‮‬ (ج.۴، چاپ هشتم) ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نهم)‬ ؛ ‏‫۴۳۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ دهم) ‬‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ یازدهم)‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ ریال (ج.۴ ، چاپ سیزدهم)‬‬‬ ؛ ‏‫۵۲۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ چهاردهم)‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ پانزدهم )‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال (ج.۴، چاپ نوزدهم)‬

  ‏وضعیت فهرست نویسی

  :

  فاپا

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‎Hassan Sotoudeh Tehrani. Droit commercial.‎‬‏‬

  ‏يادداشت

  :

  تحقیق و تعلیق جلد دوم توسط علی سیداحمد‌سجادی انجام شده است.

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج. ۱ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۵).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۱ (چاپ سیزدهم تا پانزدهم ۱۳۸۶) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۱ (چاپ دوازدهم: تابستان ۱۳۸۶).‬

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۱ (چاپ شانزدهم تا نوزدهم: ۱۳۸۷) .

  ‏يادداشت

  :

  ج .۱ ( چاپ بیستم : ۱۳۸۸) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۱ (چاپ بیست و یکم تا بیست و چهارم: ۱۳۸۸).‮‬‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۱ (چاپ بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: ۱۳۸۹) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۱ ( چاپ بیست و هشتم و سی‌ام : ۱۳۹۰) (فیپا) .

  ‏يادداشت

  :

  ج.۱ (چاپ سی و یکم تا سی و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۲ (چاپ هفتم: تابستان ۱۳۸۵).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۲ (چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۶).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۸۶) (فیپا).‮‬‮‬‬

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج. ۲ (چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۶).‮‬

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۲ (چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷).‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۲ (چاپ شانزدهم: زمستان ۱۳۸۸).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج. ۲ (چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۲ (چاپ نوزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا)

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۲ (چاپ بیست و یکم تا بیست و سوم: ۱۳۹۱) (فیپا).‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۲ (چاپ بیست و چهارم: ۱۳۹۲) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۵).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۳ (چاپ دهم و یازدهم: ۱۳۸۶)

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۳ (چاپ دوازدهم: پاییز ۱۳۸۷) .‮‬‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۳ (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۹). (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۳ (چاپ پانزدهم : ۱۳۸۸) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۳ (چاپ شانزدهم و هفدهم: ۱۳۸۹) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۳ (چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۱) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۴ (چاپ هشتم: ۱۳۸۷).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج. ۴ (چاپ نهم: ۱۳۸۷) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۴ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۴ (چاپ دهم و پانزدهم: ۱۳۸۸).‮‬‬

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج.۴ (چاپ یازدهم: ۱۳۸۸) (فیپا).‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۴ (چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۸۹).

  ‏يادداشت

  :

  ‏‫ج. ۴ (چاپ سیزدهم و چهاردهم: ۱۳۸۹) (فیپا).‬

  ‏يادداشت

  :

  ج.۴ (چاپ پانزدهم: ۱۳۹۰) (فیپا).

  ‏يادداشت

  :

  ج.۴ (چاپ هفدهم تا نوزدهم: ۱۳۹۱) (فیپا).

  ‏یادداشت

  :

  ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.

  ‏مندرجات

  :

  ج‌. ۱. ت‍ج‍ار، ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ات‍ر ت‍ج‍ارت‍ی‌، دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍ی‌.- ج‌. ۲. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌، ش‍رک‍ت‌ با م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍ح‍دود….- ج‌. ۳. اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌: ب‍رات‌، چ‍ک‌، س‍ف‍ت‍ه‌، ق‍ب‍ض‌ ان‍ب‍ار، اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ب‍ورس‌.- ج‌. ۴. ق‍رارداده‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ و ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌.

  ‏موضوع

  :

  حقوق تجارت — ایران

  ‏موضوع

  :

  قانون تجارت

  ‏شناسه افزوده

  :

  ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌

  ‏شناسه افزوده

  :

  سیداحمدسجادی، علی

  ‏رده بندی کنگره

  :

  ‏‫‬‭‬‮‭‬‭KMH۹۲۰‏‫‬‮‭‬‭/س۲ح۷ ۱۳۸۲‬

  ‏رده بندی دیویی

  :

  ‏‫‬‭‬‭۳۴۶/۵۵۰۷‬

  ‏شماره کتابشناسی ملی

  :

  ‏‫‭م‌۸۱-۴۶۱۴۹‬‬

  وزن 414 g

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

  ورود به سایت
  ‏‫‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫
  ‏‫ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ جلد چهارم ‬‏‫/ س‍ت‍وده‌‌ ت‍ه‍ران‍ی‌‬‏‫

  900,000 ریال

  1 در انبار