کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان)

برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

 • پرداخت امن
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • مشاوره رایگان
 • خرید آسان
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان)

اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم
فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی اول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 4/89 %کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

ویژگی های  قانون اساسی شورای نگهبان

 • مشتمل بر قانون اساسی ایران با اصلاحات سال 1368
 • مشتمل بر کلیه ی نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان از اصول قانون اساسی از سال 1359 تا 1398
 • مشتمل بر کلیه ی نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی از سال 1359 تا 1398
 • مشتمل بر کلیه تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان به نهادها و شخصیت ها در مورد اصول قانون اساسی از سال 1359 تا 1398
 • مشتمل بر گزیده ای از با اهمیت ترین نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در راستای اعمال اصل 4 قانون اساسی از سال 1359 تا 1398
 • جامعیت و پوشش کلیه نظرات شورای نگهبان در یک مجموعه تک جلدی بدیع و نوآورانه بودن به لحاظ پوشش کامل نظرات شورای نگهبان
 • دسترسی آسان، یکباره و یکجا پژوهشگران و قانونگذار به همه نظرهای شورای نگهبان
 • منبع مناسب برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس اظهارات رییس مرکز وکلای قوه قضائیه

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان)

سرفصل های کتاب قانون اساسی شورای نگهبان

بخش اول: قانون اساسی

 • فصل اول: اصول کلی
 • فصل دوم: زبان،خط، تاریخ و پرچم کشور
 • فصل سوم: حقوق ملت
 • فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
 • فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
 • فصل ششم: قوه مقننه
 • فصل هفتم: شوراها
 • فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
 • فصل نهم: قوه مجریه
 • فصل دهم: سیاست خارجی
 • فصل یازدهم: قوه قضائیه
 • فصل دوازدهم: صدا و سیما
 • فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
 • فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
   
بخش دوم: اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان

اصل 4: ضرورت بر اساس موازین اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات
اصل 22: مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض
اصل 24: آزادی مطبوعات
اصل 27: آزادی تجمع
اصل 30: آموزش و پرورش رایگان
اصل 35: حق انتخاب وکیل
اصل 36: قانونی بودن جرم و مجازات
اصل 43: ضوابط حاکم بر نظام اقتصادی ج.ا.ا
اصل 44: بخش های مختلف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
اصل 45: انفال و ثروت های عمومی و نحوه مدیریت آنها
اصل 47: احترام به مالکیت خصوصی مشروع
اصل 49: مقابله با ثروت های نامشروع
اصل 52: تهیه و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور
اصل 53: تمرکز دریافت های دولت در خزانه داری کل و بر اساس قانون بودن …
اصل 55: صلاحیت دیوان محاسبات کشور
اصل 57: قوای سه گانه و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل کردن آنها
اصل 58: طریق اعمال قوه مقننه
اصل59: همه پرسی
اصل 60: طریق اعمال قوه مجریه
اصل 61: طریق اعمال قوه قضائیه
اصل 63: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی
اصل 64: تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اقلیت های دینی
اصل 65: نصاب رسمیت و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
اصل 67: سوگند نمایندگان
اصل 69: علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی
اصل 70: حق شرکت رییس جمهور، معاونان او و وزیران در جلسات مجلس شورای اسلامی و …
اصل 71: حق مجلس شورای اسلامی در وضع قانون
اصل 73: شرح و تفسیر قوانین عادی توسط مجلس
اصل 74: شرایط لایحه و طرح قانونی
اصل 75: ممنوعیت ایجاد بار مالی و یا تعیین تکلیف جدید بدون تعیین محل تامین اعتبار مورد نیاز…
اصل 76: تحقیق و تفحص
اصل 77: تصویب عهدنامه ها, مقاوله نامه ها، قراردادها و …
اصل 80: ضروررت تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی یا خارجی توسط مجلس
اصل 81: ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات به بیگانگان
اصل 82: ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس
اصل 84: مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت
اصل 85: قائم به شخص بودن سمت نمایندگی…
اصل 86: آزادی نمایندگان در اظهارنظر و رای
اصل 88: سوال نمایندگان از رییس جمهور و وزرا
اصل 89: استضیاح هیئت وزیران، وزرا و رییس جمهور
اصل 90: اعلام شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه به مجلس شورای اسلامی
اصل 91: تشکیل و ترکیب اعضای شورای نگهبان
اصل 94: ارسال کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان به منظور انطباق با موازین اسلامی…
اصل 95: تمدید مهلت رسیدگی و اظهارنظر شورای نگهبان
اصل 96: مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی در…
اصل 97: حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس جهت تسریع در کار و در هنگام تصویب…
اصل 98: تفسیر قانون اساسی و نصاب آن
اصل 99: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی
اصل 100: شوراهای محلی و انتخاب اعضای آنها توسط مردم
اصل 102: ارائه پیشنهاد قانون گذاری توسط شورای عالی استان ها
اصل 108: مجلس خبرگان رهبری و ضوابط آن
اصل 110: وظایف و اختیارات رهبری
اصل 111: برکنار شدن رهبر از مقام خود و نحوه تعیین رهبر جدید در صورت فوت، کناره گیری …
اصل 112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 113: رییس جمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری
اصل 117: نحوه و نصاب انتخاب رییس جمهور
اصل 121: سوگند رییس جمهور
اصل 123: امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی به وسیله رییس جمهور
اصل 124: معاون اول و سایر معاونان رییس جمهور
اصل 125: امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران…
اصل 126: مسئولیت رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور
اصل 127: حدود صلاحیت و نحوه تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور
اصل 128: تعیین سفیران و امضا و پذیرش استوارنامه آنها توسط رییس جمهور
اصل 130: استعفای رییس جمهور
اصل 131: فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری رییس جمهور و انتخاب رییس جمهور جدید…
اصل 133: تعیین وزرا توسط رییس جمهور و رای اعتماد به آنها. تعیین وزارتخانه ها…
اصل 134: ریاست هیئت وزیران توسط رییس جمهور و حل اختلاف در مواردی که…
اصل 135: استعفای هیئت وزیران یا هریک از وزرا و تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها
اصل 136: عزل وزرا توسط رییس جمهور و ضرورت کسب رای اعتماد برای هیئت وزیران در موارد تغییر بیش از نیمی از آنها
اصل 137: مسئولیت جمعی هیئت وزیران و مسئولیت وزرا در برابر رییس جمهور و مجلس
اصل 138: وضع تصویب نامه و آیین نامه توسط هیات وزیران
اصل 139: ضوابط صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری
اصل 140: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزرا در دادگاه های عمومی دادگستری
اصل 141: ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی
اصل 144: ارتش مکتبی و مردمی
اصل 145: منع عضویت خارجیان در ارتش و نیروهای انتظامی
اصل 156: وظایف قوه قضائیه
اصل 157: شرایط، مدت تصدی و نحوه انتصاب رییس قوه قضائیه
اصل 158: وظایف رییس قوه قضائیه
اصل 159: دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات
اصل 160: وظایف وزیر دادگستری و نحوه انتخاب وی
اصل 161: تشکیل دیوان عالی کشور
اصل 164: ضوابط انفصال یا تغییر محل خدمت و سمت قاضی
اصل 167: تکلیف قاضی به رسیدگی و صدور حکم
اصل 177: خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با احکام اسلام و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه
اصل 172: تشکیل محاکم نظامی
اصل 173: دیوان عدالت اداری
اصل 174: سازمان بازرسی کل کشور
اصل 175: صدا و سیمای جمهوری اسلامی

نشر پژوهشکده شورای نگهبان

نشر پژوهشکده شورای نگهبان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت