آموزش جامع آیین دادرسی مدنی توکلی دوجلدی مکتوب آخر

برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

  • پرداخت امن
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • مشاوره رایگان
  • خرید آسان
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی جلد1و2

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 2 جلدی / محمد مهدی توکلی

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی جلد1 / محمد مهدی توکلی

مقدمه آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 2 جلدی / محمد مهدی توکلی

 بی اغراق، آیین دادرسی مدنی یکی از مشکل ترین دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسی است.

مطالعه قوانین شکلی و پیچیده آیین دادرسی، بیشک سخت تر از مطالعه قوانین ماهوی، مانند قانون مدنی است که در زندگی خود با بسیاری از قواعد آن ارتباط روزمره داریم.

از همین رو، در بین اصحاب حقوق بیان میشود که آیین دادرسی مدنی را باید در عمل آموخت. اما با وضعیت کنونی آموزش علم حقوق در دانشگاهها که در هیچ یک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، اثری از دوره های عملی و کارآموزی و کارورزی مشاهده نمیشود و با توجه به اینکه سیستم آموزش علم حقوق در دانشگاهها، سهولت آموزش های تئوریک و انباشت محفوظات پراکنده در ذهن دانشجو را به صعوبت آموزش های توأمان تئوری و کاربردی و دوره های کارورزی ترجیح داده است،باید تا اصلاح سیستم موجود، برای دانشجویان حقوق که هنوز قدم به وادی مشاغل کاربردی حقوقی ننهاده اند، راهی گشود تا بتوانند مسائل آیین دادرسی مدنی را به نحوی جامع و کامل و با بیانی شیوا و با دسته بندی منطقی و قابل فهم، مطالعه کنند.

در کتاب حاضرسعی شده است تا گامی در این جهت برداشته شود.مطالب و مباحث آیین دادرسی مدنی یک به یک بررسی شده و در قالب دسته بندی های منطقی و قابل فهم ارائه شده تا راحت تر در ذهن خواننده جای گیرد.

کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی در شش فصل تدوین شده است:

 در سه فصل اول، به ترتیب مباحث دروس سه گانه آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی رشته حقوق مطالعه شده است

فصل چهارم به مطالعه ادله اثبات دعوی و فصل پنجم به مطالعه قواعد حاکم بر اجرای احکام مدنی و فصل ششم به آشنایی با برخی مراجع رسیدگی کننده اختصاص یافته است

در ابتدای هر فصل، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی با قوانین مرتبط، مانند قانون حمایت خانواده و قانون شوراهای حل اختلاف که مطالب آن فصل با آنها مرتبط است، نام برده شده تا از یک طرف خواننده کتاب بداند که در هر فصل، کدام قسمت از قانون آیین دادرسی مدنی با قوانین مرتبدی مطالعه می شود و از طرف دیگر، خواننده ای که قصد دارد مطالب آیین دادرسی مدنی را بر مبنای نظم مواد قانونی و نه برمبنای سرفصل دروس دانشگاهی مطالعه کند، بتواند به سهولت مطالعه خود را ساماندهی کند.

البته این بدان معنا نیست که محتویات هر فصل، محدود به موادی است که در ابتدای آن فصل اشاره شده است؛ بلکه مواد اشاره شده در ابتدای هر فصل، زیربنای اصلی مطالب آن فصل را تشکیل می دهند. ممکن است در هر فصل، مواد پراکندهای از قوانین مختلف مطالعه شود که به آن مواد در متن کتاب اشاره شده است.

هدف از نگارش این کتاب، آموزش مقررات کنونی آیین دادرسی مدنی به دانشجویان و کمک به بازآموزی فارغ التحصیلان و شاغلان حقوقی می باشد.

برمبنای همین هدف برخلاف برخی کتب آیین دادرسی مدنی از توضیحات حاشیه ای پرهیز شده است. از همین رو، گرچه مطالعه تاریخ آیین قضاوت در ایران و مطالعه قوانین منسوخ و قوانین سایر کشورها را برای فعالیتهای پژوهشی و توسعه حقوقی کشور، مفید و لازم می دانیم؛ اما حجم کتاب و وقت خواننده را صرف بررسی آیین قضاوت در زمان های ماضی و قوانین منسوخ و قوانین خارجی نکرده ایم؛ چرا که این قبیل مطالعات، نه بهره عملی و ملموس قضاوتی و وکالتی دارد و نه میتوان از دانشجویان حقوق انتظار انباشته کردن ذهن با چنین محفوظاتی را داشت.

در پایان امید دارم که این کتاب نیز که حاصل برگزاری دهها دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی و صدها ساعت مطالعه و بررسی منابع و رویه های قضائی است، مانند دو مکتوب دیگر اینجانب که در دروس حقوق مدنی و حقوق تجارت بر همین سیاق نگاشته شده است، در گسترش آموزش منسجم حقوق و بازآموزی آن مؤثر و مفید باشد.

تعریف و اوصاف آیین دادرسی مدنی (مواد ۱ تا ۹ ق.آ.د.م)

 مفهوم آیین دادرسی: مجموعه اصول و مقرراتی است که طريقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و امور قضائی را مشخص می کند. برای مثال 

آیین دادرسی مدنی: طريقه رسیدگی دادگاهها به دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را

بیان می کند.در ماده ۱ ق.آ.د.م چنین بیان شده است: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در محاکم عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار     می رود.»

۲. آیین دادرسی کیفری: شیوه رسیدگی به امور کیفری را بیان می کند. به عبارت دیگر، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگریه صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع میشود. (ماده ۱ ق.آ.د.ک)

3. آیین دادرسی اداری: طريقة رسیدگی به اختلافات فی مابین مردم و دستگاههای دولتی و عمومی را وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی و روابط ناشی از حقوق عمومی باشد،

مشخص می کند.

۴. آیین دادرسی کار: طريقه رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی را مشخص می کند به عبارت دیگر مجموعه اصول و مقرراتی است 

 اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار مکلف به رعایت آن هستند.

 مراجع حل اختلاف کار در مقام رسیدگی، مکلف به تبعیت از آن می باشند.

قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع:

آیین دادرسی مدنی در رسیدگی دادگاهها به موضوعات زیر جاری است: (ماده ۱ ق.آ.د.م) 

امور حسبی: امور حسبی، همان امور غیرترافعی است؛ یعنی اموری که محاکم به آنها رسیدگی می کنند. در حالی که ممکن است اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد؛ مانند نصب قیم برای محجورین، نصب امین برای غایب مفقودالاثر، صدور گواهی حصر وراثت، مهروموم ترکه، صدور حکم موت فرضی، تحریر ترکه و..

٢. دعاوی مدنی: دعاوی ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر؛ مانند دعاوی قراردادی یا دعاوی خانوادگی یا دعاوی راجع به مطالبه وجه.

٣. دعاوی بازرگانی (دعاوی تجاری): دعاوی ناشی از اعمال تجاری، یعنی دعاوی ناشی از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ قت است. البته دعاوی بازرگانی نیز زیرمجموعه دعاوی مدنی هستند.

۴، ضرروزیان ناشی از جرم: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، متضرر از جرم میتواند ادله و تصویر مدارک استنادی خود را به مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) ارائه کند

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 2 جلدی / محمد مهدی توکلی

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی جلد2 / محمد مهدی توکلی

مبسوط در آیین دادرسی کیفری 2 جلدی /  مجتبی باری

نظم آزمونی آیین دادرسی مدنی / مهسا رحمانی نیا

 

وزن 699 گرم

نشر مکتوب آخر

نشر مکتوب آخر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش جامع آیین دادرسی مدنی توکلی دوجلدی مکتوب آخر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی 2 جلدی / محمد مهدی توکلی
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی توکلی دوجلدی مکتوب آخر

5,500,000 ریال

18 عدد در انبار