آیین دادرسی مدنی پیشرفته شمس دراک جلد اول

برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

 • پرداخت امن
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • مشاوره رایگان
 • خرید آسان
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد اول-عبدالله شمس

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته(جلد1)

رشته آیین دادرسی از مهمترین شاخه های علم حقوقی هست.

رشته آیین دادرسی یکی از کاربردی ترین بخش علم حقوق در مشاغل حقوقی است که افراد شاغل در مشاغل حقوقی وکالت، قضاوت، کارشناس دادگستری همیشه نیازمند مطالعه و مراجعه به آن هستند

به آیین دادرسی قوانین شکلی هم گفته می شود

ویژگی های آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته(جلد1)

 •  ارجاع به کتاب های دیگر اساتید و صاحب نظران مخالف در پاورقی کتاب
 • توضیح و تفسیر تمامی مباحث آیین دادرسی مدنی
 •  ارجاع و اشاره به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مباحث کتاب
 •  بهره گیری از تجربیات گرانبها و ارزشمند خود در تحریر مطالب و ذکر مثال و نمونه پرونده و آراء که مطالب را غنی تر می نماید
 •  اشراف نویسنده به حقوق فرانسه و تطبیق قوانین ایران و فرانسه به تناسب ضرورت مطلب
 •  استفاده از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در جای جای کتاب به جهت فهم بهتر مباحث

آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته) جلد اول / عبدالله شمس

کتاب حقوقی

معرفی بهترین منابع ازمون وکالت

 

سرشناسه : ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ –
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور :

آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)/ عبدالله شمس.

‏وضعيت ويراست : [ویراست ؟].
‏مشخصات نشر : تهران: دراک‏‫، ۱۳۸۷‏‬.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج.‏‬
‏شابک : ‏‫دوره‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۷-۸‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ شانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱ ، چاپ پانزدهم‬: ‏‫‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۴-۷-۱‬‭‬ ؛ دوره: ‏‫‭ ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۷-۸‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‮‬‮‬‏‬‏‫: ج.۱، چاپ هفدهم‮‬‭‮‬‏‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۴-۷‮‬‭‮‬‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ نوزدهم)‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و یکم) ‬‮‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال‮‬‮‬‏‫: ج. ۲‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۵-۴‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ چهاردهم)‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.٬۲چاپ شانزدهم)‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال(ج.٬۲چاپ هجدهم)‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ نوزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ریال(ج.٬۲چاپ بیستم)‏‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و یکم)‮‬‮‮‬‮‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ سی و نهم )‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال ‮‬‮‬‏‫: ج. ۳‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۶-۱‮‬‭‮‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال (ج.۳ ٬ چاپ یازدهم)‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ دوازدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج.۳ ٬ چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ پانزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۱۰۰۰ ریال( ج.۳، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال(ج.۳،چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال( ج.۳، چاپ بیست و چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ هفدهم)
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Abollah Shams.Procedure civile approfondie.‏‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ پانزدهم: تابستان ۱۳۸۶) .‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ ( چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۷)‬
‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ بیست و هفتم : ۱۳۹۱ ).
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ سی‌ام: پاییز ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ و ۲ (چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ و ۲ ( چاپ نوزدهم: ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۶).‮‬
‏يادداشت : ج.۲(چاپ شانزدهم: بهار۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ هجدهم:پاییز۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ بیستم:زمستان۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج. ۲ ( چاپ بیست و سوم : ۱۳۸۹ ).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ سی‌ام و سی و دوم : ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ سی و نهم : ۱۳۹۵ ).
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ نهم: ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳‌ (چاپ یازدهم : بهار ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷) .
‏يادداشت : ‏‫ج. ۳ (چاپ چهاردهم و پانزدهم: پاییز ۱۳۸۸).‮‬‮‬‬
‏يادداشت : ج. ۳ ( چاپ شانزدهم : ۱۳۸۹ ).
‏يادداشت : ج.۳( چاپ هجدهم: زمستان ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۳(چاپ بیست و سوم : تابستان ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۳(چاپ بیست و چهارم: پاییز ۱۳۹۲).
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : آیین دادرسی مدنی — ایران
‏موضوع : حقوق مدنی — ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۱۷۱۰‭‮‬‬‏‫‭/ش۸آ۹ ۱۳۸۷‭‮‬‏‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۷/۵۵‭‮‬‏‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۶‎۶‎۵‎۵‎۸

 

وزن 983 گرم

نشر دراک

نشر دراک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین دادرسی مدنی پیشرفته شمس دراک جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته(جلد1)
آیین دادرسی مدنی پیشرفته شمس دراک جلد اول

5,200,000 ریال

1 عدد در انبار