آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد سوم / عبدالله شمس

ویژگی های کتاب:

  1,790,000 ریال

  6 در انبار

  برای مشاوره محصول می توانید با ما در ارتباط باشید

  • پرداخت امن
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • مشاوره رایگان
  • خرید آسان
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

  آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته) جلد سوم

  آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته) جلد سوم / عبدالله شمس

  ویژگی کتاب آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد سوم 

  • اشراف نویسنده به حقوق فرانسه و تطبیق قوانین ایران و فرانسه به تناسب ضرورت مطلب
  • ارجاع به کتاب های دیگر اساتید و صاحب نظران مخالف در پاورقی کتاب
  • ارجاع و اشاره به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مباحث کتاب
  • بهره گیری از تجربیات گرانبها و ارزشمند خود در تحریر مطالب و ذکر مثال و نمونه پرونده و آراء که مطالب را غنی تر می نماید
  • توضیح و تفسیر تمامی مباحث آیین دادرسی مدنی
  • استفاده از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در جای جای کتاب به جهت فهم بهتر مباحث

  بهترین منابع ازمون وکالت 

  سرشناسه : ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ –
  ‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
  ‏عنوان و نام پديدآور : آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)/ عبدالله شمس.
  ‏وضعيت ويراست : [ویراست ؟].
  ‏مشخصات نشر : تهران: دراک‏‫، ۱۳۸۷‏‬.
  ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج.‏‬
  ‏شابک : ‏‫دوره‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۷-۸‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ شانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال‬‏‫: ج. ۱ ، چاپ پانزدهم‬: ‏‫‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۴-۷-۱‬‭‬ ؛ دوره: ‏‫‭ ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۷-۸‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‮‬‮‬‏‬‏‫: ج.۱، چاپ هفدهم‮‬‭‮‬‏‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۴-۷‮‬‭‮‬‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ نوزدهم)‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ بیست و یکم) ‬‮‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال ( ج.۱، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال‮‬‮‬‏‫: ج. ۲‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۵-۴‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ چهاردهم)‮‬‭‮‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(ج.٬۲چاپ شانزدهم)‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال(ج.٬۲چاپ هجدهم)‏‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ نوزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ریال(ج.٬۲چاپ بیستم)‏‬ ؛ ‏‫۸۷۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ بیست و یکم)‮‬‮‮‬‮‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ سی و نهم )‬ ؛ ‏‫۶۹۰۰۰ ریال ‮‬‮‬‏‫: ج. ۳‮‬‮‬‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۸۸-۰۶-۱‮‬‭‮‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال (ج.۳ ٬ چاپ یازدهم)‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ دوازدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال (ج.۳ ٬ چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (ج. ۳، چاپ پانزدهم)‮‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۱۰۰۰ ریال( ج.۳، چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال(ج.۳،چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال( ج.۳، چاپ بیست و چهارم)‬
  ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ هفدهم)

   

  ‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Abollah Shams.Procedure civile approfondie.‏‬‏‬
  ‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ (چاپ پانزدهم: تابستان ۱۳۸۶) .‬
  ‏يادداشت : ج.۱ (چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۸۶).
  ‏يادداشت : ‏‫ج.۱ ( چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۷)‬
  ‏يادداشت : ج. ۱ (چاپ بیست و هفتم : ۱۳۹۱ ).
  ‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ سی‌ام: پاییز ۱۳۹۲).
  ‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ و ۲ (چاپ بیست و یکم: ۱۳۸۸).‬
  ‏يادداشت : ‏‫ج. ۱ و ۲ ( چاپ نوزدهم: ۱۳۸۷).‬
  ‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۶) (فیپا).
  ‏يادداشت : ‏‫ج. ۲ (چاپ چهاردهم: تابستان ۱۳۸۶).‮‬
  ‏يادداشت : ج.۲(چاپ شانزدهم: بهار۱۳۸۷).
  ‏يادداشت : ج.۲ (چاپ هجدهم:پاییز۱۳۸۷).
  ‏يادداشت : ج.۲ (چاپ بیستم:زمستان۱۳۸۷).
  ‏يادداشت : ج. ۲ ( چاپ بیست و سوم : ۱۳۸۹ ).
  ‏يادداشت : ج.۲(چاپ سی‌ام و سی و دوم : ۱۳۹۲).
  ‏يادداشت : ج.۲ ( چاپ سی و نهم : ۱۳۹۵ ).
  ‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ نهم: ۱۳۸۶) (فیپا).
  ‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۶).
  ‏يادداشت : ‏‫ج.۳‌ (چاپ یازدهم : بهار ۱۳۸۷).‬
  ‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۷) .
  ‏يادداشت : ‏‫ج. ۳ (چاپ چهاردهم و پانزدهم: پاییز ۱۳۸۸).‮‬‮‬‬
  ‏يادداشت : ج. ۳ ( چاپ شانزدهم : ۱۳۸۹ ).
  ‏يادداشت : ج.۳( چاپ هجدهم: زمستان ۱۳۸۹).
  ‏يادداشت : ج.۳(چاپ بیست و سوم : تابستان ۱۳۹۲).
  ‏يادداشت : ج.۳(چاپ بیست و چهارم: پاییز ۱۳۹۲).
  ‏یادداشت : واژه‌نامه.
  ‏یادداشت : کتابنامه.
  ‏یادداشت : نمایه.
  ‏موضوع : آیین دادرسی مدنی — ایران
  ‏موضوع : حقوق مدنی — ایران
  ‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۱۷۱۰‭‮‬‬‏‫‭/ش۸آ۹ ۱۳۸۷‭‮‬‏‬
  ‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۷/۵۵‭‮‬‏‬
  ‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۶‎۶‎۵‎۵‎۸

   

  وزن 1117 g

  نقد و بررسی‌ها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد سوم / عبدالله شمس”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  ورود به سایت
  آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد سوم / عبدالله شمس
  آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته جلد سوم / عبدالله شمس

  1,790,000 ریال

  6 در انبار