سبد خرید

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

0 out of 5

آثار قراردادها و تعهدات/ مهدی شهیدی

650,000 ریال
آثار قراردادها و تعهدات/ مهدی شهیدی
0 out of 5

تست آیین دادرسی مدنی / حمید ابهری

420,000 ریال
مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) آیین دادرسی مدنی (۱۷۵۱ سوال) شامل: سوالات تالیفی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی...‮/ تالیف حمید ابهری
0 out of 5

تست تجارت / رضا شکری

1,050,000 ریال
مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) حقوق تجارت ( ۲۰۳۷ سوال ) شامل سوالات تالیفی آزمونهای ...‮‬/ رضا شکری
0 out of 5

تست مدنی / م‍ی‍ت‍را ض‍راب‍ی‌

690,000 ریال
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ (م‍وض‍وع‍ی‌) ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ۲۷۰۵ سوال: ش‍ام‍ل‌ س‍والات‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ی‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍راس‍ری‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ... / م‍ول‍ف‌ م‍ی‍ت‍را ض‍راب‍ی‌
0 out of 5

حقوق جزای عموی /رضا شاکری

430,000 ریال
حقوق جزای عمومی+کتاب حقوق جزای عمومی رضا شاکری
0 out of 5

حقوق مدنی ۳ ‏‫/ مهدی شهیدی

300,000 ریال
حقوق مدنی ۳: تعهدات‏‫/ مهدی شهیدی.‮‬
0 out of 5

‏‫حقوق مدنی ۶ ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ ۱ ‬/ م‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌

300,000 ریال
‏‫حقوق مدنی ۶ :‏‫ ع‍ق‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ ۱ (ب‍ی‍ع‌ - م‍ع‍اوض‍ه‌ - اج‍اره‌ - ج‍ع‍ال‍ه‌ - ق‍رض‌ - ص‍ل‍ح‌)‬/ م‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌
0 out of 5

سوالات طبقه بندی شده/ لطفی

200,000 ریال
مجموعه درس و سوالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) اصول فقه/ تالیف اسدالله لطفی.
0 out of 5

شرح لمعه

250,000 ریال
اللمعه الدمشقیه .فارسی - عربی
0 out of 5

شروط ضمن عقد/ مهدی شهیدی

330,000 ریال
شروط ضمن عقد/ تالیف مهدی شهیدی.
0 out of 5

کتاب قانون جزای اختصاصی/رضا شاکری

300,000 ریال
مجموعه سوالات طبقه‌بندی‌شده (موضوعی) ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اختصاص‍ی‌ (۱۹۲۵ س‍ؤال‌) شامل سوالات تالیفی ..../ تالیف رضا شکری.
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.